Buro Herwig

Over Buro Herwig

Kwaliteits en veiligheidsmanagement

Aviation Personeelsmanagement

Opdrachtgevers

Samenwerkingspartners

Contact

Training en advies

Buro Herwig verzorgt diverse trainingen op het gebied van personeelsmanagement, onder andere op het gebied van:
 • Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid
 • Competentiemanagement
 • Werkoverleg en vergadertechnieken
 • Functioneringsgesprekken en beoordelen
 • Functiewaardering
Daarnaast is Buro Herwig gespecialiseerd in coaching, competentiemanagement en in begeleiding op weg naar het behalen van het certificaat ‘Investors in People’.

Coaching

Coachen is een manier van begeleiden die zich richt op het ontsluiten van mogelijkheden van het gecoachte individu of het gecoachte team. Het gaat dus niet om het geven van instructies of het aandragen van kant en klare oplossingen maar om het vergroten van zelfinzicht, zelfbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid. Het gaat bij individuele coaching om het vergroten van de vaardigheid van de gecoachte om zichzelf te helpen, zich te ontwikkelen en om (werk)situaties beter aan te kunnen. Bij teamcoaching gaat het om het verbeteren van de interactie van het team zodat het team effectiever zal functioneren.

Gedragspatronen zijn alleen te veranderen als men zich bewust wordt van de opvattingen die aan dat gedrag ten grondslag liggen. De coach hanteert dan ook verschillende technieken om de gecoachte bewust te maken van zijn of haar zelfbeeld, normen en waarden, opvattingen, eigenschappen en motieven. Het is daarbij vaak niet nodig om diep in de historie te duiken omdat de patronen dikwijls ook goed in de coachgesprekken zelf waar te nemen zijn. Bij teamcoaching gaat het vooral om het bewust maken van collectieve patronen in gedrag en denken van het team.

Competentiemanagement

Doel van competentiemanagement is het bewerkstelligen dat alle medewerkers (blijven) beschikken over de kennis, vaardigheden en houding die nodig is om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Succesvol competentiemanagement is afhankelijk van de volgende aspecten:

 • OR, medewerkers en leidinggevenden zijn voldoende betrokken bij de opzet van competentiemanagement;
 • De competenties zijn concreet beschreven: iedereen verstaat er wat anders onder;
 • De gekozen competenties zijn relevant voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie;
 • Leidinggevenden hebben de kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van competenties bij hun medewerkers te stimuleren;
 • Leidinggevenden vinden het écht belangrijk en geven prioriteit aan competentieontwikkeling (gesprekken en begeleiding);
 • Competentiemanagement is geïntegreerd in de beoordelingscyclus.

Investors in People

‘Investors in People’ is een certificeerbaar, continu verbeterproces dat inwerkt op zowel het organisatorische als het personele vlak van een organisatie. Mooie voornemens worden afrekenbaar. Managers en medewerkers worden zich beter bewust van gezamenlijke doelstellingen. Vaardigheden die verder gaan dan pure vakmatige bekwaamheden worden ontwikkeld. Hierdoor ontstaan:

 • Betere arbeidsverhoudingen
 • Verbeterde communicatie
 • Meer werkplezier
 • Coachend leiderschap
 • Meer kwaliteit
 • Meer productiviteit
 • Minder verzuim
 • Een beter imago

Commitment, planning, actie en evaluatie zijn de drijvende principes achter het continue verbeterproces dat organisaties in gang zetten met Investors in People. Buro Herwig hanteert bij het verbeterproces een heldere aanpak. Het proces wordt gefaseerd doorlopen, waardoor de organisatie grip houdt op de verandering en duidelijke controlemomenten heeft. De aanpak van Investors in People om de organisatie tot de 'erkenning voor effectieve bedrijfsvoering' te brengen is transparant en richt zich op de praktijk. De eisen van het keurmerk hebben betrekking op:

 • Het uitvoering en evaluatie van het ontwikkelings- en opleidingsbeleid
 • De integratie van dit beleid in het strategisch beleid