Buro Herwig

Over Buro Herwig

Kwaliteits en veiligheidsmanagement

Aviation Personeelsmanagement

Opdrachtgevers

Samenwerkingspartners

Contact

NVP Basiscursus Personeelsmanagement

Luctor Herwig heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) de Basiscursus Personeelsmanagement ontwikkeld.

Inhoud van de Basiscursus Personeelszaken
De werkzaamheden van de HR afdeling breiden zich uit. Hierdoor komen steeds meer taken bij het ondersteunend personeel terecht. Al het werk op de afdeling steunt letterlijk op het goed functioneren van medewerkers van de personeelsadministratie en het secretariaat. Om deze ondersteunende taken goed te kunnen verrichten, zijn kennis van en inzicht in het werk van personeelsmanagement onmisbaar. Deze cursus voorziet hierin.

Doel
U krijgt kennis van de relevante onderdelen van het personeelswerk zodat u ondersteunende taken effectiever en zelfstandiger kunt verrichten. U leert vaardigheden waardoor u in staat bent nieuwe taken op te pakken, gericht op het beter ondersteunen en uitvoeren van jouw werkzaamheden op de HR afdeling.

groep nvp
Basiscursus Personeelszaken van de NVP

Doelgroep
(Administratief) medewerker personeelszaken, secretaresses of managementassistenten op de HR afdeling, met enige voorkennis door bijvoorbeeld de cursus Secretaresse bij PZ van de NVP of enige ervaring. U hanteert al instrumenten van het personeelsbeleid, maar wordt breder inzetbaar door alle instrumenten te kennen en op onderdelen uit te diepen. De cursus biedt ervarener medewerkers een kader om hun kennis en ervaring te actualiseren en te toetsen aan anderen.

Wat komt aan bod?

  • sociale vaardigheden
  • organisatiekunde, sociaal beleid
  • werving en selectie
  • competentiemanagement en opleiden
  • verzuimbegeleiding
  • arbeidsvoorwaarden en belonen
  • functiewaardering
  • arbeidsrecht
  • beoordelen

Werkwijze
Het programma is deels inhoudelijk van aard en deels gericht op het verbeteren van persoonlijke vaardigheden voor het doeltreffend uitoefenen van de ondersteunende functie. De theorie wordt overgedragen in korte inleidingen en praktijkcases. Van jou wordt verwacht dat u een actieve inbreng levert vanuit jouw eigen praktijk. Tussen de cursusblokken krijgt u huiswerkopdrachten om de leerstof te verwerken. De behandeling van de stof ligt op MBO+ niveau.

Duur
4 blokken van 2 dagen (totaal 16 dagdelen).

Kosten / locatie
Details over de Basiscursus Personeelszaken van de NVP treft u aan op:

www.nvp-plaza.nl > Opleidingen > Overzicht > Basiscursus Personeelszaken

 
Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Steven Aarts, tel. 030 236 71 01, e-mail opleidingen@nvp-plaza.nl of met Buro Herwig.