Buro Herwig

Over Buro Herwig

Kwaliteits en veiligheidsmanagement

Aviation Personeelsmanagement

Opdrachtgevers

Samenwerkingspartners

Contact

Begeleiding

Buro Herwig begeleidt al circa 15 jaar organisaties binnen zorg, welzijn, profit en nonprofit bij het opzetten invoeren en verbeteren van kwaliteits- en veiligheidsmanagement systemen.

Buro Herwig begeleid organisaties bij:

 • Het gehele traject opweg naar certificatie (HKZ/ISO)
 • Prospectieve en retrospectieve veiligheidsrisico-analyses
 • Invoeren van prestatieindicatoren en Balanced Score Card
 • Strategische beleidsvoering
 • Werken met het INK model
 • Begeleiding van verbeterprojecten
 • Klant-, medewerkers- en ketenpartneronderzoeken

begeleiding
Presentatie over wijzigingen in de HKZ norm

Kwaliteits-/veiligheidsmanagementsystemendie met ondersteuning van Buro Herwig zijn ontwikkeld, zijn herkenbaar doordat zij:

 • Beknopt en bruikbaar zijn;
 • Informatie opleveren over de effectiviteit van de organisatie en haar processen, zodat op basis daarvan gewerkt kan worden aan continu verbeteren;
 • Niet leiden tot verlies van flexibiliteit en creativiteit

In onze visie is een managementsysteem niets meer en niets minder dan een instrument dat een organisatie moet ondersteunen bij het efficiënt en effectief bereiken van haar doelstellingen. Twee zaken staan daarbij centraal. Ten eerste de visie: waar staan we voor. En ten tweede de eisen van de belanghebbenden: voor wie willen we wat betekenen.
Concreet betekent dit:

 • Dat de visie van de organisatie als uitgangspunt wordt genomen;
 • Dat bepaald wordt voor welke belanghebbenden (klanten, medewerkers, ketenpartners etc.) de organisatie wat wil betekenen;
 • Dat de wensen en verwachtingen van de belanghebbenden in kaart worden gebracht en dat hiervan doelstellingen worden afgeleid;
 • Dat vastgesteld wordt welke processen, (communicatie)structuur en competenties kritiek zijn om doelstellingen te bereiken en aan wensen en verwachtingen te voldoen;
 • Dat waarnodig voorzieningen worden getroffen in de sfeer van procesbeheersing, structuuraanpassing en competentiemanagement.