Buro Herwig

Over Buro Herwig

Kwaliteits en veiligheidsmanagement

Aviation Personeelsmanagement

Opdrachtgevers

Samenwerkingspartners

Contact

Audittraining

Buro Herwig heeft een zeer goede naam opgebouwd met het verzorgen van interne kwaliteitsaudit trainingen. De trainers hebben meer dan 15 jaar ervaring in het uitvoeren van audits en in het verzorgen van audittrainingen onder andere voor certificerende instellingen. Onze incompany trainingen worden zoveel mogelijk toegesneden op de specifieke situatie van de deelnemers, daartoe vindt er een intakegesprek plaats en worden bij aanvang van de training de leerwensen van de deelnemers geïnventariseerd.

Visie op interne audits

Het doel van een audit is het bepalen van overeenkomsten en verschillen tussen de afspraken en de werkelijkheid. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen of die afspraken, die vaak de vorm hebben van procesbeschrijvingen, protocollen en instructies, ook effectief zijn in de praktijk. Tijdens de audittrainingen van Buro Herwig is er veel aandacht voor het auditten van de effectiviteit van de afspraken. Het resultaat van een audit bestaat voor een deel uit correct geformuleerde bevindingen. Misschien nog belangrijker is dat goed uitgevoerde audits een bijdrage leveren aan de verbeteringsgerichte mentaliteit bij degene die geaudit wordt. Tijdens de trainingen is er dan ook veel aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden. De deelnemers ontvangen praktische tools die zij kunnen gebruiken tijdens het uitvoeren van audits.

Initiële interne audittraining

Tijdens de gedegen initiële audittraining worden korte theoretische inleidingen afgewisseld met praktijkoefeningen. Hierdoor ontstaat een onderhoudende en leerzame cursus. De initiële training duurt meestal twee dagen.
Onderwerpen tijdens deze training:

 • Uitgangspunten van kwaliteitsmanagement(systemen)
 • Communicatieve vaardigheden van de auditor
 • Rol en opstelling van de auditor
 • De rol van de audit binnen de verbetercyclus
 • Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van audits onder begeleiding
 • Rapporteren van bevindingen

Na de tweedaagse training vindt er meestal na enige tijd een terugkomdagdeel plaats nadat de deelnemers een of meerdere audits zelfstandig hebben uitgevoerd.

Terugkomdagdeel

Tijdens het terugkomdagdeel worden ervaringen en leerpunten uitgewisseld. De theorie wordt nogmaals kort doorgenomen en aangescherpt, onder andere op het gebied van het formuleren van bevindingen.

Interne audits voor gevorderden

Bij de interne audittraining voor gevorderden wordt nader ingegaan op het vergroten van de effectiviteit van audits. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Het verschil tussen conformiteits- en effectiviteitsaudits
 • Het oefenen met effectiviteitsaudits
 • De opvolgingsaudit voor het verifiëren van verbetermaatregelen
 • Het snel bepalen van kritische punten in processen
 • Het auditten van de beleidscyclus en specifieke aandachtspunten bij het auditten van leidinggevenden
 • Het auditten aan de hand van de PDCA-cirkel

audittraining
Interactive audittraining

Citaten uit evaluaties van de trainingen

‘Goede tips en feedback. Prima, ga zo door!’

‘Ik vond de sfeer ontspannen, goede trainers’

‘Ik heb het gevoel dat ik beslagen ten ijs kom bij mijn eerste audit’

‘De gehele theorie was zeer leerzaam voor mij’

‘Van de praktijkoefeningen vond ik belangrijk: gesprekstechnieken, bewustwording van de eventuele valkuilen, geen meningen maar feiten, geen suggestieve vragen stellen’

‘Ik heb eerder bij een andere instelling een audittraining gevolgd maar deze was veel concreter en levendiger’

Gemiddelde evaluatiescore in het afgelopen jaar: ‘zeer goed’